niedziela, 8 stycznia 2017

Nowe rozwiązania dla terenów szkolnych na osiedlu Nałkowskich w interpelacji pana radnego Leszka Daniewskiego.

Pan radny dr Leszek Daniewski niedawno złożył dwie interpelacje; jedna z nich dotyczy terenów szkolnych na lubelskim osiedlu Nałkowskich - o drugiej (dotyczącej wprowadzenia połączeń komunikacyjnych między ul. Janowską a osiedlem Nałkowskich) napisałem parę dni temu.

Szkoły na lubelskim osiedlu Nałkowskich jedynie formalnie mają dostę do drogi publicznej. Dostęp taki (od strony ul. Nałkowskich) prowadzi wejścia do obiektów sportowych (basenu i sal gimnastycznych), ale główne wejście do Szkoły Podstawowej nr 30 oraz do (jeszcze działającego) Gimnazjum nr 3 prowadzi przez działkę ewidencyjną nr 81/34, którą oddano w użytkowanie wieczyste (wcześniej SM Kolejarza, a teraz będącej w zasobach SM Nałkowskich). Co więcej, także pobliskie boisko (zarazem osiedlowe, jak i szkolne) pozbawione jest dostępu do drogi publicznej - co może stanowić poważne utrudnienie zwłaszcza podczas akcji ratunkowych. Tę absurdalną sytuację obrazuje poniższa grafika (kopia z zasobów Geoportalu):

Parking przed wejściem głównym do "podstawówki" oraz pobliskie miejsca postojowe są często zapchane, co skutkuje (między innymi): utrudnieniem ruchu pieszych (w tym uczniów) oraz problemami w korzystaniu z pobliskich garaży (do których jedyny dojaz wiedzie przez tę samą działkę, z kórej korzysta się w celu dostania się do obydwu sąsiadujących ze sobą Szkół.

Pan radny Leszek Daniewski proponuje wykonanie dodatkowego parkingu (na miejscu uszkodzonego boiska do koszykówki po wschodniej stronie Szkoły Podstawowej) oraz wykonanie nowego - i zarazem porządnego - dojazdu do terenów szkolnych (co umożliwiłoby utworzenie dojazdu do także jeszcze dość nowego boiska szkolnego). Nowy dojazd do terenów szkolnych - od strony ulicy Samsonowicza - nie tylko stanowiłby rzeczywisty dostęp Szkół do drogi publicznej, a co więcej taka inwestycja umożliwiłaby dostęp do drogi publicznej pobliskim wieżowcom; szczególnie trudną sytuację ma Wspólnota Mieszkaniowa wieżowca przy ul. Jana Samsonowicza 27 (SM Nałkowskich zażądała ponad 400 tysięcy złotych haraczu za chodzenie po Bożym świecie).

Nowy parking na tenenie szkomym, nowe miejsca postojowe, w miarę prosty dojazd od strony ulic: Diamentowej i Samsonowicza oraz spełnianie różnorodnych celów przez jedną inwestycję - to podstawowe zalety tej interpelacji pana radnego Leszka Daniewskiego. Oczywiście, w trakcie prac koncepcyjnych i projektowych zapewne będę podjemowane decyzje szczegółowe. Poza zaprezentowanym (na załączniku do interpelacji) wariantem możliwe są również inne wersje; moim zdaniem, umiejscowienie nowego dojazdu (o statusie drogi publicznej) w równej odległości od poszczególnych wieżowców dobrze służyłoby dbałości o sprawy mieszkańców poszczególnych bloków - poza wersją między blokami o numerach 21 i 27 możliwe byłoby wykonanie dojazdu między wieżowcami oznaczonymi numerami 27 i 29 (chodzi o numerację budynków przy ul. Jana Samsonowicza).

Ta interpelacja pana radnego Leszka Daniewskiego jest przejawem ratowania gruntów.

Za właściwe uważam wsparcie także tej wartościowej i bardzo potrzebnej propozycji - proponuję wyrazy poparcia kierować do pana doktor Krzysztofa Żuka (Prezydenta Lublina). Przyda się poparcie także dla interpelacji w sprawie linii nr 19 (bo z Ratusza nadchodzą informacje o wycofaniu się Zarządu Transportu Miejskiego z wcześniejszej deklaracji wprowadzenia zmian dla "dziewiętnastki".
Oto obraz omawianej interpelacji
pana radnego Leszka Daniewskiego: